Friday, May 22, 2009

:: TUGASAN 1 - ulasan buku ::

REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN

a) Model
Dalam buku ini mengulas tentang 3 model dalam kajian tindakan iaitu :

i) Model kajian tindakan teknikal

Melibatkan seorang penyelidik utama yang mengenalpasti masalah kajian dan mencadangkan satu penglibatan serta tindakan campur tangan yang mana beliau sendiri terlibat dalam perlaksanaan campurtangan tersebut. Bagaimanapun, pihak yang bekerjasama dalam kajian tersebut adalah bukan penyelidik utama.

ii) Model kajian tindakan praktikal

Menurut model ini, kajian tindakan melibatkan penyelidik dan pengamal (orang yang mahir dan terlatih) bersama-sama mengenalpasti masalah kajian dan memikirkan punca-punca serta kemungkinan untuk tindakan intervensi.

iii) Model Kajian Tindakan Bebas

Model ini melihat bahawa pengamal-pengamal bekerja bersama-sama sebagai satu kumpulan dan mengumpul masalah-masalah yang dikenalpasti serta memikir dan mencadangkan penyelesaian yang diperlukan.

Model yang digunakan untuk membuat contoh kajian tindakan pengajaran Sains dalam buku ini ialah Model Kajian Tindakan Teknikal. Penyelidik dan pengamal mengenalpasti masalah kajian bersama-sama dan memikirkan alasan-alasan yang berkemungkinan, halangan yang mungkin terlibat samada boleh atau tidak boleh diatasi, serta tindakan campur tangan yang boleh dicadangkan untuk dilaksanakan. Model Kajian Tindakan Teknikal dalam kes ini dimulakan oleh penyelidik yang lebih berpengalaman untuk menggalakkan serta menyokong amalan-amalan yang lebih efisien dan efektif.

b) Sampel

Pelajar-pelajar tingkatan 5 yang mengambil matapelajaran Biologi, Kimia dan Fizik

c) Seting dan Metodologi Kajian

Dalam buku ini, penulis telah memberikan contoh kajian tindakan untuk mata pelajaran Biologi, Kimia dan Fizik di mana beliau telah memilih beberapa tajuk yang bersesuaian untuk membuat aktiviti bagi kajian tindakan supaya lebih mudah difahami dan diminati oleh pelajar. Penulis telah merancang untuk mengadakan perbincangan untuk mengajar topik tersebut dan melakar aktiviti yang akan dijalankan.

Bagi contoh untuk subjek Biologi, penulis membuat tiga kitaran kajian tindakan. Dalam setiap kitaran penulis menggunakah langkah-langkah kajian iaitu :

i) Merancang apa aktiviti yang ingin dilakukan untuk topik tersebut
ii) Melakukan tindakan dan perlaksanaan
iii) Membuat pemerhatian
iv) Membuat Refleksi
v) Membuat penambahbaikan hasil daripada refleksi
vi) Analisis keseluruhan

Langkah-langkah ini diulang untuk kitaran ke dua dan ke tiga. Kitaran pertama menunjukkan proses pengajaran dan pembelajaran sebagai satu platform untuk menyebarkan fakta dan pengetahuan kepada pelajar dengan penekanan yang minima ke atas strategi-strategi pedagogi yang sesuai. Kitaran ke dua menunjukkan guru mempunyai pengetahuan pedagogi dalam menyampaikan isi pengajaran. Kitaran ke tiga merupakan satu kaedah yang memberikan contoh dengan menggunakan pendekatan konstruktivis bersama teknologi untuk membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti yang dilakukan diperbaiki daripada satu kitaran kajian ke kitaran kajian yang baru.

Pada kitaran kajian pertama :
- Meliputi perbincangan dan lebih kepada pengajaran teori.

Pada kitaran kajian ke dua :
- Aktiviti pada kitaran pertama diulang tetapi dilakukan terlebih dahulu sebelum penerangan teori.
- Melengkapkan satu demi satu aktiviti dan melakukan perbincangan hasil yang diperolehi
- Melalui penambahbaikan aktiviti ini, pelajar didapati boleh membina pengetahuan mereka sendiri daripada data yang dipelajari dan bukan secara hafalan

Pada kitaran kajian yang ke tiga :
- Aktiviti yang lebih luas dilakukan di mana pelajar didedahkan dengan aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan seharian pelajar
- Aktiviti dan kaedah pengajaran seperti persembahan slaid Power Point, bahan-bahan bacaan, aktiviti dari buku teks, 'handout' tambahan, permainan, aktiviti pemulihan dan peneguhan serta aktiviti pengajaran berganda.
- Melalui aktiviti sebegini, perasaan ingin tahu dan minat kepada Biologi dapat dipupuk dalam diri setiap pelajar.

Beberapa kitaran dilakukan dalam kajian tindakan supaya guru sentiasa memperbaiki strategi pengajaran secara berterusan supaya mudah difahami oleh setiap pelajar. Melalui penambahbaikan aktiviti yang dilakukan dalam setiap kitaran kajian tindakan tersebut, guru akan mengetahui kaedah yang paling disukai dan mudah diterima oleh pelajar selepas analisis dilakukan. Oleh kerana proses pengajaran dan pembelajaran adalah satu proses yang dinamik dan dengan adanya kemajuan serta kemudahan kepada teknologi, guru perlu mempunyai pengetahuan pedagogi dalam teknologi selain daripada pengetahuan pedagogi yang asas.0 comments: